May 22, 2016

Bible Text: I Thessalonians 1:5-7 |

May 8, 2016

Bible Text: Titus 2:3-5; Galations 5:22-23; I Corinthians 13:4-8A |

May 1, 2016

Bible Text: Daniel 6; James 3:1; Proverbs 6 |

April 24, 2016

Bible Text: Romans 9 |

April 17, 2016

Bible Text: I Samuel 17; I Chronicles 21; Isaiah 26 |

April 10, 2016

Bible Text: Genesis 1 |

April 3, 2016

Bible Text: Luke 24:9-12; John 20:9; Mark 9:24 |

March 27, 2016

Bible Text: Various Scripture References |

March 20, 2016

Bible Text: Mark 11:1-10 |

March 13, 2016

Bible Text: Lamentatiions 2:22-23; Hebrews 9:22 |